menu

Welkom bij Santé-coaching

Santé-coaching helpt problemen om te zetten in vaardigheden.
Coaching voor kinderen, ouders/verzorgers en leerkrachten.

 

Santé-coaching gaat uit van de volgende principes:
  • Ieder mens heeft sterke kwaliteiten waarmee hij/zij problemen kan overwinnen en doelen kan bereiken
  • Ieder mens is uniek, zijn/haar ontwikkeling en behoeften staan tijdens de coaching centraal
  • Aansluiten bij de unieke leerbehoefte, ondersteuningsbehoefte en mogelijkheden van de coachee
  • Gebruikmaken van de kwaliteiten van ouders/verzorgers en aansluiten op hun ondersteuningsbehoeftes

 

Santé-coaching is aangesloten en staat geregistreerd bij het Register Beeldcoach registerbeeldcoaches.

 

Binnenkort hoop ik me aan te sluiten bij het Kindercoachgilde www.kindercoachgilde.nl